Maya Stomp

Adviseur voor mens én organisatie

Mens en organisatie vormen de basis van elke onderneming.
Een goede verbinding tussen deze twee is geen vanzelfsprekendheid, maar wel belangrijk en nodig!

Maya Stomp

Maya Stomp is als senior-adviseur Personeel & Organisatie werkzaam bij de overheid. Daarnaast heeft zij haar eigen praktijk als rouwcoach en werkt ze als adviseur mens en organisatie. Ze is gecertificeerd in ‘The Grief Recovery Method’ en auteur van het boek ‘Wij weduwen zijn een taai volkje’, waarin ze haar intense ervaringen na de plotselinge dood van haar man beschrijft. Maya’s missie is het bespreekbaar maken van emoties. Omdat dat vaak nodig is om een volgende stap in een veranderingsproces te kunnen zetten. Of het nu gaat om een individueel veranderingsproces of om een organisatieverandering. Ook geeft zij lezingen over het nut van emoties en workshops over omgaan met verlies.

Gedragsverandering

Deze tijd van continue veranderingen, waaronder digitalisering en globalisering, vraagt om nieuw leiderschap. Werkelijke verandering ontstaat niet door alleen de structuren en procedures te veranderen, maar door interventies die gericht zijn op een collectieve gedragsverandering. Het is een kwestie van mentaliteit. Het gaat over vragen durven stellen en veiligheid creëren om anders te mogen en kunnen zijn. Maya heeft een heldere en inspirerende visie die zij graag met u deelt.

Maatwerk

Maya’s begeleiding is altijd maatwerk. Verandering is een constante factor. Elke organisatie moet kunnen meebewegen met wat er in de buitenwereld gebeurt. Veranderinterventies moeten aansluiten bij de organisatiecultuur om effectief te zijn. Veranderen gaat volgens Maya over het dragen van de veranderingen door uw mensen – in plaats van het verdragen daarvan. Dat vraagt om het aansluiten bij de beleving van die mensen. Zodat ze vanuit hun eigen-wijsheid kunnen bijdragen aan de gezamenlijke missie.

Wilt u echt overtuigen, dan moeten uw redeneringen niet alleen verstandelijk, maar juist gevoelsmatig aanspreken.

Maya Stomp

Aandacht

Mensen meekrijgen door een gedragsverandering bepaalt uiteindelijk of een doel slaagt. Het gedrag of de gewoonten van mensen verander je niet zo gemakkelijk. Aandacht voor de beleving van de mens is daarbij doorslaggevend. Als het u echt lukt om bij die beleving aan te sluiten, komt er ruimte voor uw verhaal. Eerst komt het luisteren, en dan pas het zenden. Dat lijkt misschien een omweg. De praktijk wijst uit dat een veranderingsproces waarin gezamenlijk wordt opgetrokken, uiteindelijk beter beklijft.

 

Mensen aantrekken en verbinden

Mensen werken om verschillende redenen. Zingeving en onderdeel uitmaken van een groter geheel zijn daarbij belangrijk. Zij willen zich graag verbinden aan een organisatie waarin ze van betekenis kunnen zijn en invloed kunnen nemen. Vanuit die verbinding zetten mensen zich in om de missie te realiseren.

Onderzoek

Dr. Matthew Lieberman van UCLA heeft bewezen dat het labelen – in taal omzetten/benoemen – van onze emoties de intensiteit van deze emoties op een zodanige manier vermindert dat het onze cognitieve vermogens maximaliseert, juist op het moment dat we onze hersenen het meest nodig hebben om beter te redeneren en te beoordelen.

DE ‘MAYA STOMP MANIER’

Erkenning van de emotie

Mensen die zich met hart en ziel inzetten, kunnen geraakt worden door het werk zelf of veranderingen daarin. Hoe kunnen we dit ‘kanaliseren’ zodat het niet in de weg gaat zitten? Verlies en onvrede worden vaak ‘weggepoetst’. Het is dan niet weg, maar verdwijnt onder de oppervlakte. Dat werkt remmend op veranderprocessen. Het erkennen en bespreekbaar maken van emoties zijn de eerste, belangrijke stappen om te herstellen van deze emoties.

Groot empathisch vermogen in combinatie met organisatiesensitiviteit

Ik weet wat mensen beweegt en wat nodig is om mensen op de werkvloer tot hun recht te laten komen. Ik ga in gesprek met belanghebbenden en medewerkers: hoe worden beoogde doelen vertaald naar mensen? Wat betekent een verandering voor hen? Wat hebben zij nodig om de volgende stap te zetten? Serieuze gesprekken verlicht ik met humor. Moeilijke onderwerpen maak ik bespreekbaar. Uitnodigend, nooit belerend. Ik ben rustig, kan goed luisteren, analyseren, zaken aan elkaar verbinden en kom met verbetervoorstellen die ten goede komen aan uw mensen én uw organisatie

Investeren in verandervermogen

Het is niet de sterkste die overleeft, en niet de slimste.
Het is degene die zich het best weet aan te passen.

– Charles Darwin

Kan ik u helpen?

Telefoon

06 51982198

Email

Info@mayastomp.nl

Contact

Goudsbloemlaan 17
2565 CN Den Haag

 

Acht tips om in je eentje thuis te werken

Acht tips om in je eentje thuis te werken

Ruim vier weken werk ik nu thuis. In mijn eentje. Thuiswerken zonder kleine kinderen, of andere menselijke huisgenoten, kent ook uitdagingen. Geen natuurlijke pauzes door een hulpvraag over een som of de vraag wat we gaan eten. Voor ik het weet, zit ik uren op mijn...

Hoeveel aanpassingspunten gaat deze verandering ons kosten?  

Hoeveel aanpassingspunten gaat deze verandering ons kosten?  

Op mijn werk verandert er nogal veel. Zo was het tijdschrijven nog niet gelanceerd (sorry nog dat ik week 9 en 10 heb omgedraaid) of er is alweer gedoe over allerlei AVG-bepalingen (zo heb je er nog nooit van gehoord en zo kan niemand meer zonder). Alsof dat nog niet...